Mililin Cafe & Eatery

ใช้สิทธิ์ส่วนลดจำนวน(บาท)

*กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนกดใช้สิทธิ์ทุกครั้งนะคะ

การใช้งาน

  1. เข้าสู่ระบบก่อนใช้ส่วนลด
  2. เลือกรับส่วนลด 100, 200, 300, 400 หรือ 500 บาท แล้วกดยืนยัน
  3. ระบบจะแสดงโค้ดโดยมีเวลานับถอยหลัง ยื่นหน้าจอโทรศัทพ์มือถือให้แก่พนักงานพร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรเพื่อยืนยัน
  4. ได้รับส่วนลดทันทีตามมูลค่าที่คุณเลือก

* ใช้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อ

  • Facebook : https://www.facebook.com/Mililin.cafe
  • ที่ตั้ง : 88/9 ถนนมหาราช ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
  • โทร : 092-469-4253