โรงแรมบลูแรบบิท

ข้อมูลที่พัก

ช่องทางการติดต่อ

  • Facebook : https://www.facebook.com/bluerabbithotel/
  • ที่ตั้ง : 188 หมู่ 2 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
  • โทร : 0874828989
  • Line : Bluerabbithotel