โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จันทบุรี

ข้อมูลที่พัก

ช่องทางการติดต่อ

  • Facebook : https://www.facebook.com/maneechanresort/
  • ที่ตั้ง : 110 หมู่ 11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  • โทร : 039-373-666 
  • Line : @maneechanresort